مزایای شغلی در جریب

  • حقوق رقابتی و منظم را وظیفه و نه امتیاز خود می‌دانیم.
  • یادگیری و آموزش بخشی از فرهنگ ماست.
  • زمان و مکان کاری منعطف داریم.
  • سفرهای کاری خوبی با هم خواهیم داشت.
  • در یک چالش سودمند برای جامعه همراه خواهیم بود.
  • ما در جریب، همکارانی با تجربه‌ی کار در پروژه‌های بزرگ را برای پلتفرمی کوچک با اهدافی بزرگ گرد هم آورده‌ایم.
تصویر اپلیکیشن جریب در دو گوشی در حال نمایش شاخص‌های سنجش از راه دور
Choose File

ارسال درخواست همکاری با جریب

شرایط عمومی

تعهد و وقت‌شناسی
انعطاف در تماس‌های کاری

شرایط اختصاصی

در توسعه ASP.NET Core 3.1 یا بالاتر تجربه و تسلط دارید.
بر نوشتن Unit Test در پروژه‌های Git مسلط هستید.
Git را به خوبی بلدید و در پروژ‌ه‌ها از CI/CD استفاده کرده‌اید.
به کار تیمی باور دارید.
برای زمان‌بندی‌ تیم و همکارانتان اهمیت و اولویت قائلید.