از هیچ فعالیتی برای مراقبت از باغ‌تان، چشم‌پوشی نکنید!

تقویم باغبانی جریب،
کتابچه الکترونیکی دستورالعمل‌های کشاورزی
مخصوص باغات پسته

تقویم باغبانی جریب چیست؟

تقویم باغداری جریب، مجموعه‌ای از فعالیت‌های رایج در نگهداری و مراقبت از باغات پسته است. این تقویم به صورت پیش‌فرض روی اپلیکیشن جریب تعریف شده و در دسترس کاربران قرار دارد.
هر کاربر می‌تواند فعالیت مورد نیاز را از این تقویم به باغ خود اضافه و روند انجام آن را مدیریت و پیگیری نماید.

ما برای سهولت بیشتر مخاطبان، فایل کتابچه‌ی الکترونیکی این تقویم را به همراه تصاویر و اطلاعات گسترده‌تر، به صورت فایل PDF برای دانلود آماده کرده‌ایم.

محتوای فایل کتابچه‌ی تقویم باغبانی

  • فعالیت‌های باغداری به تفکیک هر ماه و دهه به همراه دستورالعمل انجام و توضیحات
  • نمای شماتیک درخت پسته به همراه دوره‌ی رشد در هر ماه
  • اینفوگرافیک‌های چرخه‌ی زندگی پسیل، چرخه‌ی نیتروژن در خاک و…

دانلود کتابچه تقویم باغبانی جریب