ابزار شمارش دانه‌های پسته (انس‌گیری)

براساس راهنما، تصویر دانه‌ها را بارگذاری کنید.
فرمت تصاویر باید JPG، PNG یا HIEC و حجم آن حداکثر 5MB باشد.

ابزار شمارش دانه‌های پسته (انس‌گیری)

فایل را انتخاب کنید یا به درون این کادر بکشید.

Select File


راهنمای تهیه تصویر مناسب

دانه‌های پسته از هم جدا و با هم تماس نداشته باشند.

زمینه‌ی تصویر تیره باشد.

نمونه‌‌ای از تصویر ورودی و خروجی