جریب

باغت به چه کودی نیاز داره؟
در کمتر از یک دقیقه کشف کن!

با چند پرسش پاسخ ساده درمورد علائمی که در گیاه مشاهده می‌کنید، کمبود عناصر آن را پیدا کنید.

اینفوگرافیک علائم کمبود عناصر در گیاهان جریب

با پاسخ به چند پرسش کوتاه، کمبود عناصر گیاه خود را بیابید!

هر عنصر در گیاه چه نقشی دارد؟

پتاسیم

 • محافظت در برابر تنش‌های محیطی
 • کمک به رشد
 • مشارکت در تشکیل پروتئین‌ها و آنزیم‌های حیاتی رشد گیاه
 • مشارکت در تشکیل نشاسته در گیاه
 • کمک به تعادل یونی در گیاه و جلوگیری از پژمردگی آن
 • مشارکت در تولید سلولز و جلوگیری از خم شدن ریشه و ساقه
 • شیرین‌تر شدن و بهتر شدن طعم میوه‌ها

فسفر

 • یکی از عوامل مهم در فتوسنتز
 • تحریک رشد ریشه 
 • افزایش استحکام ساقه و شاخه‌
 • بلوغ سریع‌تر و یکنواخت‌تر محصولات
 • بهبود تشکیل گل و تولید دانه
 • مشارکت در ساختار اسید نوکلئیک، برخی آنزیم‌ها و حامل‌های انرژی
 • افزایش ظرفیت تثبیت نیتروژن در لگوم‌ها
 • بهبود کیفیت و کمیت محصول
 • حمایت از رشد و توسعه گیاه در طول دوره رشد
 • افزایش مقاومت در مقابل عوامل بیماری‌زا

نیتروژن

 • مهم‌ترین عنصر در تغذیه درختان میوه
 • مشخص‌کننده میزان رشد رویشی درختان
 • مؤثر در گلدهی
 • مؤثر در تشکیل میوه، عملکرد محصول و رسیدگی میوه‌ها
 • سنتز اسیدهای آمینه و پروتئین‌های گیاه هورمون‌های گیاهی
 • تشکیل کلروفیل برگ
 • رنگ‌بندی میوه‌ها

روی

 • تولید هورمون اکسین و بهبود رشد گیاه
 • مشارکت در ساختار اغلب سیستم‌های آنزیمی گیاه به عنوان کاتالیزور فعال‌کننده
 • مؤثر در تخریب و ساخته شدن پروتئین‌ها
 • فعال کننده بعضی هورمون‌های گیاهی مثل ایندول استیک اسید
 • جزء اصلی در ساختار پروتئین‌ها
 • مشارکت در سنتز کلروفیل

مس

 • ترکیب کلروفیل
 • مشارکت در فعالیت‌های آنزیمی
 • مؤثر در رنگ گرفتن میوه‌ها
 • مشارکت در بعضی آنزیم‌های سنتز لیگنین
 • مؤثر در سیستم آنزیم‌های اکسیداز
 • ضروری برای تنفس گیاهی
 • مشارکت در متابولیسم پروتئین‌ها و کربوهیدرات‌ها
 • تقویت عطر و طعم و رنگ در سبزیجات

آهن

 • مشارکت در سنتز پروتئین‌ها
 • انجام فرایند فتوسنتز، تولید و سنتز کلروفیل
 • مشارکت در ساختار کلروپلاست
 • مشارکت در فرایند تنفس
 • کمک به حرکت اکسیژن در سیستم‌های گیاهی
 • مشارکت در عملکرد بسیاری از آنزیم‌ها مانند آنزیم سیتوکروم
 • کمک به تثبیت نیتروژن
 • ضروری برای فرایندهای اکسید و احیا

منگنز

 • ایفای نقش مهم و اساسی در فعالیت‌های متابولیکی گیاه، فتوسنتز و انجام تنفس 
 • متابولیسم کربوهیدرات‌ها
 • مشارکت در فعالیت بعضی آنزیم‌ها
 • مشارکت در متابولیسم پروتئین‌ها
 • احیای نیترات
 • فعال‌کننده آنزیم‌های نیتریت ردوکتاز در متابولیسم ازت

منیزیم

 • بر عهده داشتن نقش اصلی در تشکیل کلروفیل توسط عناصر نیتروژن و منیزیم
 • ایفای نقش مهم در فتوسنتز
 • مشارکت در سنتز پروتئین‌ها، تقسیم سلولی و برخی آنزیم‌ها
 • مؤثر در تنفس گیاهی 
 • تنظیم جذب فسفر 
 • افزایش تولید روغن و چربی در گیاهان

کلسیم

 • تقویت و استحکام دیواره سلولی 
 • افزایش مقاومت در برابر تنش‌های محیطی، آفات و بیماری‌ها 
 • افزایش مدت انبارداری محصول 
 • شرکت در ساختارهای آنزیمی و هورمونی
 • کنترل رشد و تقسیم سلولی
 • افزایش کیفیت و کمیت محصول
 • کاهش ریزش گل، برگ و میوه

نرم‌افزار کشاورزی جریب، چگونه به کوددهی باغات و زمین‌های کشاورزی کمک می‌کند؟

یادآوری انجام عملیات تغذیه

با افزودن عملیات کوددهی به باغات در نرم‌افزار جریب به همراه اطلاعاتی مثل تاریخ و مسئول انجام، جبران کمبودهای تغذیه‌ای باغ هیچوقت فراموش نمی‌شود.

نقشه‌ی پراکندگی فعالیت‌ها

تمام فعالیت‌های اضافه شده به باغات، مثل کوددهی، آبیاری، سمپاشی و... روی نقشه‌ی باغ قابل مشاهده و مدیریت هستند.

تقویم باغبانی در جریب

مدیریت فعالیت‌های کوددهی

با ثبت و نگهداری آرشیوی از فعالیت‌های کوددهی، دستورالعمل‌های کارشناسان باغ و میزان کود مصرفی، تمام مراحل کوددهی باغتان را مدیریت کنید.

بهینه‌سازی مصرف کود

با در دست داشتن آرشیو فعالیت‌های تغذیه، تصاویر سنجش از دور و پهپادی، مصرف نهاده‌ها برای تغذیه باغات را بهینه‌سازی و در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنید.

کار با نرم‌افزار جریب را رایگان شروع کنید!

ثبت‌نام در اپلیکیشن جریب رایگان است. جریب محدودیتی روی سطح زیر کشت و تعداد باغ ندارد.

علائم کمبود عناصر در تغذیه گیاه، تغییرات برگ گیاهان در اثر کمبودهای تغذیه

جای هیچ عنصری خالی نباشه!

مقاله کامل تغذیه در گیاهان، نقش عناصر مختلف در گیاه و نشانه‌های کمبود را در لینک زیر بخوانید.