ابزارهای مختلف مانند جی پی اس، حسگرها، سنجش از راه دور یا عکس های هوایی منجر به ایجاد مفهومی جدید به نام کشاورزی دقیق یا مدیریت مناسب نهاده ها شده است.

کشاورزی دقیق و مزایای آن

امروزه پیشرفت تکنولوژی و استفاده از شیوه‌های نوین و ابزارهای مختلف مانند GPS، حسگرها، سنجش از راه دور یا عکس‌های هوایی منجر به ایجاد مفهومی جدید به نام کشاورزی دقیق یا مدیریت مناسب نهاده‌ها شده است.
فهرست مطالب این مقاله

کشاورزی دقیق بر خلاف کشاورزی سنتی با شناسایی غیر یکنواختی‌ها در سطح کوچک از مزرعه منجر به مدیریت مناسب نهاده‌ها می‌شود. به عبارتی در این روش با استفاده از تکنولوژی‌های جدید با جمع‌آوری اطلاعات صحیح و شناسایی تفاوت‌های خاک و در نظر گرفتن شرایط آب‌و‌هوایی مختلف باعث افزایش عملکرد در تولید محصول می‌شود.

برای سالیان زیادی کشاورزان در کشاورزی سنتی بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های ذاتی خاک و گیاه میزان توزیع نهاده‌های کشاورزی مانند کودها، آفت‌کش‌ها، بذر و سموم را به مقدار معین و یکنواخت برای کل مزرعه اعمال کرده‌اند.
که این امر بدون شناسایی اطلاعات صحیح بستر منجر به هدر رفت نهاده‌ها و ایجاد آلودگی زیست محیطی یا فقر غذایی زمین و کاهش راندمان تولید شده است. 

این در حالی است که در عصر جدید مسائلی مانند افزایش جمعیت، کمبود زمین های کشاورزی قابل کشت، کمبود آب، افزایش آلودگی‌ها و نگرانی‌های زیست‌محیطی و… تأمین نیازهای غذایی و امنیت غذایی مردم جهان را برای متخصصان علم کشاورزی به یک چالش بزرگ تبدیل کرده است. کشاورزی دقیق به عنوان یکی از راهکارهای کشاورزی هوشمند، راه‌حل متخصصان برای مدیریت این چالش‌ها است.
در عصر جدید مسائلی مانند افزایش جمعیت، کمبود زمین های کشاورزی قابل کشت، کمبود آب، افزایش آلودگی ها و نگرانی های زیست محیطی و... تامین نیازهای غذایی و امنیت غذایی مردم جهان را برای متخصصان علم کشاورزی به یک چالش بزرگ تبدیل کرده است.
در عصر جدید مسائلی مانند افزایش جمعیت، کمبود زمین های کشاورزی قابل کشت، کمبود آب، افزایش آلودگی ها و نگرانی های زیست محیطی و... تامین نیازهای غذایی و امنیت غذایی مردم جهان را برای متخصصان علم کشاورزی به یک چالش بزرگ تبدیل کرده است.

کشاورزی دقیق چیست؟

کشاورزی دقیق، شاخه‌ای از کشاورزی هوشمند است. این روش بر اساس شناسایی غیریکنواختی‌های هر سطح از مزرعه باعث مدیریت صحیح نهاده‌ها می شود. در واقع در این روش کشاورزی، جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت مزرعه به جای این که برای کل مزرعه اعمال شود، در واحد کوچک‌تر انجام می‌شود. 

در مبانی کشاورزی دقیق، مزرعه بزرگ به واحدهای کوچک تقسیم می‌شود؛ سپس اطلاعات مختلف مانند ویژگی‌های خاک، نیازهای بستر، آفت‌ها ، بیماری‌ها و … توسط تکنولوژی مدیریت اطلاعات جغرافیایی جهت انجام محاسبات دقیق و فعالیت‌های مدیریتی در واحد کوچک مزرعه جمع‌آوری شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این امر سبب افزایش رسیدگی و مدیریت دقیق عوامل مورد نیاز گیاه در زمین کشاورزی می‌شود.

در کشاورزی دقیق جمع آوری اطلاعات و مدیریت مزرعه به جای این که برای کل مزرعه اعمال شود، در واحد کوچک تر انجام می شود.
در کشاورزی دقیق جمع آوری اطلاعات و مدیریت مزرعه به جای این که برای کل مزرعه اعمال شود، در واحد کوچک تر انجام می شود.

تاریخچه کشاورزی دقیق

در واقع واژه کشاورزی دقیق برای اولین بار در دهه ۸۰ میلادی در ایالات متحده آمریکا با هدف کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی به دلیل استفاده ناصحیح از کودهای شیمیایی و آفت‌کش‌ها و افزایش عملکرد تولید به کار گرفته شد. با توسعه علم فناوری اطلاعات و برگزاری کنفرانس‌های بین المللی در جهان رشد بالایی پیدا کرد. علاوه بر این عواملی مانند دسترسی سریع به ابزارها و تکنولوژی پیشرفته، افزایش عملکرد تولید و حساسیت‌های آلودگی‌ها و خطرات زیست‌محیطی باعث گسترش روزافزون کشاورزی دقیق در کشورهای توسعه‌یافته شده است. تا جایی که امروزه کشاورزی دقیق به عنوان یک رشته دانشگاهی در بسیاری از دانشگاه‌ها تدریس می‌شود.

از نظر اقتصادی اگرچه هزینه سرمایه‌گذاری اولیه در این روش بالا می‌باشد اما توجیه اقتصادی دارد؛ چرا که با ارائه اطلاعات دقیق به کشاورز، باعث مدیریت نهاده‌ها، بهینه‌سازی تولید محصول به صورت پایدار در آینده‌ای نزدیک و افزایش عملکرد تولید و بهره‌وری می‌شود.

همین ویژگی‌ها موجب شده تا توجه به کشاورزی مدرن و هوشمند و کشاورزی دقیق در ایران هم روز به روز افزایش پیدا کند.
جریب اپلیکیشنی برای مدیریت هوشمند کشاورزی است. کارشناسان کشاورزی می‌توانند در جریب، مشاهدات خود از باغات را در اپلیکیشن ثبت کنند و به صورت دقیق و بر مختصات باغ مورد نظر روی نقشه، فعالیت‌های مربوط مثل مبارزه با آفات و بیماری‌ها، سمپاشی، کوددهی و آبیاری را مدیریت کنند.
پهپادها با تصویربرداری از باغات، به کشاورزی دقیق کمک می کنند.
پهپادها با تصویربرداری از باغات، به کشاورزی دقیق کمک می کنند.

مزایای کشاورزی دقیق چیست؟

تولید پایدار:

با توجه به تفاوت ویژگی‌های خاک و نیازهای گیاهان در بخش‌های مختلف از یک مزرعه بزرگ، کشاورزی دقیق با استفاده از تکنولوژی جدید با شناسایی غیر یکنواختی‌ها، هر قسمت کوچک از مزرعه را به عنوان یک واحد مدیریتی در نظر می‌گیرد. این گونه نگاه به زمین‌های کشاورزی، منجر به تولید پایدار می‌شود.

مدیریت مصرف سم و کود:

کشاورزی دقیق بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده و شناسایی تنوع متغیرهای خاک و گیاه در بخش‌های کوچک و ارزیابی تفاوت‌ها، میزان استفاده از سم، کود، بذر، آفت‌کش‌ها، علف‌کش‌ها و… شکل می‌گیرد. این رویکرد بر اساس نیازهای خاک و گیاه در هر بخش کوچک از مزرعه شکل می‌گیرد و باعث اعمال مدیریت دقیق بر نهاده‌ها می‌شود.

افزایش کیفیت محصول:

اعمال مدیریت دقیق بر نهاده‌ها، علاوه بر بالا بردن کیفیت خاک باعث افزایش کیفیت محصولات کشاورزی هم می‌شود.

کاهش هزینه‌ها:

با دانستن میزان بهینه‌ و دقیق سمپاشی، کوددهی و آبیاری، در مصرف منابع در دسترس کشاورزان صرفه‌جویی می‌شود. بنابراین هزینه‌های گزاف سمپاشی، کوددهی و آبیاری بی‌مورد، جای خود را به هزینه‌ای معقول و ثمربخش برای زمین کشاورزی می‌دهد.

کاهش اکوسیستم‌های زراعی ناپایدار:

در این شیوه با کاهش مصرف کودهای شیمیایی‌ و آفت‌کش‌ها به کمک نقشه های هوایی و شناسایی نیازهای دقیق هر بخش، منجر به کاهش اکوسیستم‌های زراعی ناپایدار می‌شود.

کمک به سلامت محصول کشاورزی:

کاهش مصرف کودهای شیمیایی با افزایش عملکرد تولید در هر واحد سطح در کشاورزی دقیق منجر به کاهش خطرات زیست‌محیطی و بیولوژیکی محصولات کشاورزی به جهت دستکاری‌های ژنتیکی می‌شود.

حفظ سلامت محیط‌زیست:

از مزایای دیگر کشاورزی دقیق کاهش آلودگی زیست‌محیطی است. استفاده درست و دقیق از نهاده‌ها، کاهش آلودگی منابع زیرزمینی آب و خاک را در پی دارد.
جریب اپلیکیشنی برای مدیریت هوشمند کشاورزی است. سامانه جریب با استفاده از تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS، به باغداران کمک می‌کند تا فعالیت‌های باغداری را به صورت دقیق روی نقشه‌ی باغات خود ثبت و مدیریت کنند. همین امر، صرفه‌جویی در مصرف نهاده‌ها و کاهش هزینه‌ها را در پی خواهد داشت.
شاخص سنجش از راه دور، داشبور و تقویم باغبانی
جریب، سامانه هوشمند مدیریت کشاورزی
نرم‌افزار جریب، با تکیه بر GIS، امکان ثبت و مدیریت انواع مشاهدات و فعالیت‌های باغداری را برای کارشناسان و کشاورزان فراهم کرده است. با جریب، کنترل باغ در دستان شماست!
در دنیای امروز با توجه به افزایش جمعیت و کمبود مواد غذایی‌، کشاورزی دقیق می‌تواند با جمع‌آوری اطلاعات صحیح، شناسایی دقیق نیازهای بستر و مدیریت بهینه نهاده‌ها علاوه بر کاهش آلودگی زیست‌محیطی منجر به سوددهی بیشتر و اجرای مدیریت اثربخش و پایدار در زمین‌های کشاورزی می‌شود.

سیستم مکان‌یابی جهت شناسایی دقیق نقاط ضعف و قوت مزارع به کار گرفته می‌شود. از سوی دیگر، سنسورها یا وقایع‌نگارهای داده، عملیات‌های جمع‌آوری اطلاعات خاک، اقلیم و محصولات را انجام می‌دهند. تکنولوژی اطلاعات جغرافیایی شامل نقشه‌های زمین‌شناسی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کشاورزی دقیق با کمک ماشین‌ها، تجهیزات و ابزارهای پیشرفته و تکنولوژی سنجش از راه دور، تغییرات داخل مزرعه را شناسایی می‌کند. همین جمع‌آوری اطلاعات صحیح، باعث مدیریت دقیق مزارع می‌شود. سیستم مکان‌یابی، حسگرها یا سنسورها و تکنولوژی مدیریت اطلاعات جغرافیایی از ابزارهای کشاورزی دقیق می‌باشند.

تکنولوژی های مورد استفاده در کشاورزی دقیق چیست؟

اشتراک‌گذاری :
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
مقالات دیگر جریب را بخوانید!
عملیات زمستانه باغ پسته

عملیات زمستانه باغ پسته

عملیات زمستانه باغ پسته، شامل مجموعه اقداماتی است که جهت افزایش بازده درختان پسته و حفظ سلامت آن‌ها در زمستان انجام می‌شود. در این مقاله کوددهی، آبیاری، سمپاشی، هرس و کاشت نهال در عملیات زمستانه باغ پسته را با هم بررسی می‌کنیم.

مطالعه >
آبیاری پسته

همه‌چیز درباره‌ی آبیاری پسته

میزان محصول سالیانه، آفات و بیماری‌هایی که به پسته حمله می‌کنند، رشد نهال‌های پسته و مقدار جذب عناصر مختلف در پسته، بسته به میزان و کیفیت آبیاری این محصول دارد. آبیاری پسته در زمان گرده‌افشانی و گلدهی پسته بسیار مهم است؛ عدم توجه به آن در این زمان می‌تواند منجر به کاهش احتمال لقاح، سقط جنین و کاهش تعداد دانه در خوشه گردد.

مطالعه >
عملیات پاییزه باغ پسته

عملیات پاییزه باغ پسته

عملیات پاییزه باغات پسته با هدف حفظ و بهبود سلامت درختان و آماده‌سازی آنها برای فصل زمستان انجام می‌شود. در این مقاله اقداماتی را که در پاییز در باغات پسته انجام می‌شود که شامل برداشت محصول، تنظیم آبیاری، تعمیر و نگهداری، کاشت نهال پسته، مدیریت آفات و بیماری‌ها در باغ پسته و نمونه‌برداری خاک هستند را با هم بررسی می کنیم.

مطالعه >
برای ما پیام بگذارید.