سوسک سرشاخه‌خوار

نام علمی : Hylesinus vestitus
نام محلی : سوسک سرشاخه‌خوار، سوسکو

سوسک سرشاخه‌خوار پسته که با آن سوسکو نیز گفته می‌شود، دارای طول سه تا سه و نیم میلی‌متر، رنگ عمومی بدن خرمایی رنگ می‌باشد. در روی بال پوش‌های دولکه خرمایی تیره دیده می‌شود. پیشانی صاف و پوشیده از موهای ظریف است.

پشت سینه اول پوشیده از نقاط متراکم نسبتا ریز است و طرفین آن محدب به نظر می‌رسد. لبه بال‌پوش‌ها موازی، شیارهای روی بال‌پوش‌ها منظم و فاصله بین آنها از قطر شیار بیشتر است. در فاصله بین شیارها ردیف‌های منظمی از خارهای ظریف قرار گرفته‌اند.

علائم و خسارات

  • خشک شدن سرشاخه‌ها
  • وجود خطوط قهوه‌ای رنگ در قسمت مرکزی سرشاخه‌ها
  • وجود سوراخ در کنار دمبرگ‌ها
  • باعث ایجاد سوراخ و دالان‌های کوچک وسط چوب

روش های مبارزه