راهنمای جامع نحوه‌ی کار با اپلیکیشن جریب

حساب کاربری

حساب کاربری

۱- برای ویرایش اطلاعات حساب کاربری ابتدا از منو نرم افزار بر روی آیکون کشاورز کلیک نمایید.

۲- سپس گزینه اطلاعات حساب کاربری خود را تکمیل نمایید را انتخاب نمایید.

وارد نمودن اطلاعات حساب کاربری

۱- برای بارگذاری تصویر کاربری خود بر روی گزینه بارگذاری تصویر کلیک نمایید.

۲- نام خود را دراین قسمت وارد نمایید.

۳- نام خانوادگی خود را در این قسمت وارد نمایید.

۴- گزینه تایید را بزنید.