گموز

بیماری گموز پسته و یا انگومک همان پوسیدگی ریشه یا پوسیدگی تاج (Gummosis) که نام دیگر آن شیره سیاه است. پنج گونه قارچ از جنس Phytophthora به‌عنوان عامل این بیماری شناسایی شده است که در خاک روی بافت‌های ریشه و سایر بافت‌های آلوده گیاه زمستان گذرانی و رشد کرده و از طریق خاک، آب و […]