گموز

نام علمی : Phytophthora
نام محلی : گموز پسته، انگومک، پوسیدگی ریشه، پوسیدگی تاج، شیره سیاه

بیماری گموز پسته و یا انگومک همان پوسیدگی ریشه یا پوسیدگی تاج (Gummosis) که نام دیگر آن شیره سیاه است. پنج گونه قارچ از جنس Phytophthora به‌عنوان عامل این بیماری شناسایی شده است که در خاک روی بافت‌های ریشه و سایر بافت‌های آلوده گیاه زمستان گذرانی و رشد کرده و از طریق خاک، آب و وسایل کشاورزی آلوده به باغ‌های پسته منتقل می‌شود.عوامل انتقال و انتشار بیماری در خاک حرکت کرده و خود را به ریشه‌ها می‌رسانند. رطوبت زیاد و سنگینی خاک عوامل مهم در بروز و شدت بیماری هستند.

علائم و خسارات

  • سبزخشکیدگی درختان
  • کاهش پوشش برگی
  • ضعف و زوال درختان
  • تغییر رنگ و فساد در پوست و قسمتی از چوب ناحیه طوقه همراه ترشح قطره‌های صمغ سیاه

روش های مبارزه