سوسک چوب‌خوار انار

لکه برگی

لاروهای آفت به رنگ کرم تا زرد و از تیپ Buprestidae (سرهاونی) می‌باشند که اندازه آنها به بیش از 3 سانتیمتر می‌رسد. حشرات کامل آفت با بالپوش‌هایی به رنگ قهوه‌ای و نقاط سفید رنگ فرورفته، حدود اواسط بهار ظاهر می‌شوند. این سوسک‌ها بسیار فعال بوده و پس از مقداری تغذیه از بافت‌های نازک، بر روی […]

زنبور مغزخوار سیاه

لکه برگی

حشره کامل ماده به طول 4.5 تا ۴ میلی‌متر، رنگ عمومی بدن قهوه‌ای مایل به قرمز، سرسیاه رنگ، قفسه سینه و شکم دارای لکه‌های سیاه است. پاها، رگبال‌ها، بند اول شاخک و قسمتی از بند دوم شاخک زرد رنگ است. حشره کامل نر، کوچکتر از ماده و بطول ۴ میلی‌متر است. رنگ عمومی بدن سیاه، […]

پروانه میوه‌خوار

لکه برگی

پروانه میوه‌خوار پسته، با نام کرم میوه‌خوار پسته نیز شناخته می‌شود. در باغ‌های مسن، بدلیل وجود پناهگاه زمستانی برای لارو زمستان‌گذران، در شکاف تنه‌ی درختان و زیر پوست تنه‌ی آنها، تراکم جمعیت این حشره بیشتر است، اما در باغ‌های جوان نیز دیده می‌شود. بال‌های رویی خاکستری با لکه‌های پراکنده و تیره‌ی غیرمنظم در سطح بال […]

سرخشکیدگی

سرخشکیدگی درخت

سرخشکیدگی و شانکر یک بیماری جدی پسته در استان کرمان و احتمالا در سایر استان‌های پسته خیز می‌باشد. درختان جوان و پیر بیشتر ارقام پسته آلوده می‌شوند، به خصوص آنهایی که در شرایط نامطلوب، رشد می‌کنند. برخی ازگزارش‌ها حاکی از خسارت 17 درصدی این عارضه در باغ‌های پسته است. تاکنون قارچ‌های Paecilomyces variotii، Cytospora, sp، […]