کپک‌زدگی میوه

نام علمی : Aflatoxin
نام محلی : افلاتوکسین، کپک‌زدگی میوه

زهرابه افلاتوکسین وجود دارد که باعث کپک‌زدگی یا قارچ بر روی پسته می‌شود. قارچ افلاتوکسین از متابولیت قارچ‌های گروه Aspergillus flavus حاصل می‌شود. قارچ‌های A.flavus و A.parasiticus عوامل مولد افلاتوکسین در پسته هستند. قارچ افلاتوکسین ممکن است پسته را در باغ یا در حال فرآوری و یا در انبار مورد حمله قرار دهد. قارچ افلاتوکسین از طریق غذا یا مواد خوراکی آلوده به قارچ باعث بیماری انسان و حیوان می‌شود. این قارچ بسیار خطرناک بوده حتی باعث بیماری سرطان در انسان و در نهایت باعث مرگ می‌شود.

علائم و خسارات

  • سبکی وزن و کوچکی اندازه
  • کپک‌زدگی مغز میوه پسته
  • ظاهر شدن لکه‌های تیره در پوست استخوانی محصول
  • پوست سبز رویی محصول ترک می خورد

روش های مبارزه