لیست بیماری‌ها

Search
خشک شدن حاشیه‌ی برگ‌های درختان پسته شاخص‌ترین علامت شوری می‌باشد.

شوری

به خاکی که میزان نمک آن فراتر از حد تحمل گیاه باشد خاک شور می‌‌گویند. نمک‌ها به طور طبیعی در خاک وجود دارند. اما گاهی

مطالعه >
سرمازدگی درخت پسته

سرمازدگی

درختان پسته نسبت به سرمای دیررس بهاره بسیار حساس می‌باشند. خطر سرمازدگی در ارقام زود رس مانند کله قوچی زیادتر است و دلیل آن هم به علت رشد سریع و رویش زودتر درختان کله قوچی است. میزان خسارت سرمازدگی در سال‌های مختلف متفاوت است و گاها به ۱۰۰ درصد محصول نیز رسیده است اما به صورت متوسط خسارت سرمازدگی ۳۰-۲۵ درصد برآورد می‌شود.

مطالعه >
گرمازدگی درخت پسته

گرمازدگی

دمای ایده آل برای گرده افشانی در درخت پسته بین ۱۵ تا ۲۱ درجه سانتیگراد است اگر دما بالای ۲۱ برود در سطح کلاله‌ها خشکیدگی

مطالعه >

تگرگ

خسارات ناشی از تگرگ در باغ‌های پسته معمولا زیاد است. بارش تگرگ به ویژه در اوایل بهار همواره خسارات سنگینی به محصولات کشاورزی به خصوص

مطالعه >

گموز

بیماری گموز پسته و یا انگومک همان پوسیدگی ریشه یا پوسیدگی تاج (Gummosis) که نام دیگر آن شیره سیاه است. پنج گونه قارچ از جنس

مطالعه >

کپک‌زدگی میوه

زهرابه افلاتوکسین وجود دارد که باعث کپک‌زدگی یا قارچ بر روی پسته می‌شود. قارچ افلاتوکسین از متابولیت قارچ‌های گروه Aspergillus flavus حاصل می‌شود. قارچ‌های A.flavus

مطالعه >

آلترناریا

علائم این بیماری توسط گروهی از قارچ‌ها از جنس Alternaria alternata (آلترناریا ) ایجاد می‌شود. آن‌ها در خاک یا بر روی بقایای گیاهان به خواب

مطالعه >

لکه‌برگی

عامل بیماری لکه برگی چندین قارچ از جنس Mycosphaerella، می‌باشند که در منطقه مدیترانه عمدتا از نوع Mycosphaerella pistacina است. زمستان گذرانی قارچ در برگ‌های

مطالعه >
نشانه‌های آلودگی سفیدک پودری سطحی روی دمبرگ

کپک پودری

عامل این بیماری Phyllactinia pistaciae است. کنیدی‌ها منفرد گرزی شکل و در نوک گرد یا دارای برآمدگی‌اند، کنیدیوفورها افراشته و سه یاخته مارپیچی یا موجدار

مطالعه >

پژمردگی ورتیسیلیوم

بیماری ورتیسیلیومی پسته توسط قارچ ورتیسیلیوم (Verticillium Wilt) ایجاد می‌شود. ورتیسیلیوم قارچی همه جا زی و در انواع خاک‌ها مشاهده می‌شود. قارچ ورتیسیلیوم دارای دامنه

مطالعه >
تشکیل گال روی ریشه‌های پسته آلوده به نماتدهای ریشه گرهی در درخت پسته

گال

گال‌ها یکی از انواع مهم آفات درخت پسته هستند که باکتریایی بوده و در نقاط مختلف ساقه و ریشه درخت رشد می‌کنند. گال‌ها در ابتدا

مطالعه >
تشکیل گره بر روی ریشه پسته در اثر حمله نماتد

نماتد

شبه کرم‌های کوچک ذربینی هستند که اکثرا با چشم غیرمسلح قابل رؤیت نبوده و دارای انواع مختلف می‌باشند، حمله نماتد پسته به ریشه‌های درختان پسته

مطالعه >

مایکو پلاسما

این ارگانیسم فاقد اسپور، بدون دیواره سلولی و غیر متحرک است به شکل کروی تا رشته‌ای است که شکل رشته‌ای آن در اوایل فصل در

مطالعه >

سرخشکیدگی

سرخشکیدگی و شانکر یک بیماری جدی پسته در استان کرمان و احتمالا در سایر استان‌های پسته خیز می‌باشد. درختان جوان و پیر بیشتر ارقام پسته

مطالعه >

استیگماتومیکوز

این بیماری فقط به مغز دانه‌ی پسته خسارت میزند و باعث فساد مغز پسته می‌شود. عامل ماسوی پسته قارچ Nematospora coryli است. پرگنه‌ی قارچ در

مطالعه >

زنگ پسته

این بیماری اسپرماگونیوم‌ها سیاه رنگ و اسپرماشی‌ها شفاف می‌باشند. ایسیوم‌ها یوردینیوم مانند و به رنگ قهوه‌ای تیره و دارای شکل نامنظم می‌باشند. یوردینیوسپورها دوکی تا

مطالعه >

زودخندانی

زودخندانی عارضه‌ای است که طی آن پوست سبز پسته و پوست استخوانی همزمان شکاف بر می‌دارد. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که پوست سبز پسته

مطالعه >

روزت

این بیماری باکتریای است و بیمارگر در محدوده آوند چوبی می‌باشد و یک باکتری گرم منفی است. علائم بیماری اولین بار در یک شاخه درخت

مطالعه >

سوختگی بوتریتیسی

عامل بیماری قارچ است. قارچ کنیدیوم‌هایی به رنگ بژ روشن، لیمویی شکل و صاف تولید می‌کند. سختینه‌هایی که روی شاخه‌های آلوده سال قبل تشکیل می‌شوند

مطالعه >

آفتاب سوختگی

شدت تابش نور خورشید و افزایش دما بیشتر از حد تحمل گیاه در زمان رشد سریع مغز سبب ایجاد عارضه آفتاب سوختگی روی میوه می‌گردد.

مطالعه >

نوسانات دمایی

اختلاف بیش از حد و غیر طبیعی درجه حرارت در طول شب و روز از رشد گیاه را نوسانات دمایی گویند که باعث ایجاد عوارض

مطالعه >