گال

نام علمی : Crown gall

گال‌ها یکی از انواع مهم آفات درخت پسته هستند که باکتریایی بوده و در نقاط مختلف ساقه و ریشه درخت رشد می‌کنند. گال‌ها در ابتدا برآمدگی‌های روشن و برجسته‌ای هستند که به مرور بزرگتر می‌شوند.

علائم و خسارات

  • خشک شدن شاخه
  • خشک شدن تنه

روش های مبارزه