سرمازدگی

نام علمی : hypothermia
درختان پسته نسبت به سرمای دیررس بهاره بسیار حساس می‌باشند. خطر سرمازدگی در ارقام زود رس مانند کله قوچی زیادتر است و دلیل آن هم به علت رشد سریع و رویش زودتر درختان کله قوچی است. میزان خسارت سرمازدگی در سال‌های مختلف متفاوت است و گاها به ۱۰۰ درصد محصول نیز رسیده است اما به صورت متوسط خسارت سرمازدگی ۳۰-۲۵ درصد برآورد می‌شود.

مشاهدات نشان داده که میزان سرمازدگی یا خسارات ناشی از آن در درختان پسته در شاخه‌های بالایی نسبت به شاخه‌های پایینی از شدت کمتری برخوردار است و در تابستان نیز محصول در قسمت‌های پایینی یا نیمه پایینی درخت کمتر است. علت این امر آن است که اولا احتمالا در نیمه بالایی درختان تهویه هوا زیادتر انجام می‌شود و در نتیجه هوای سرد نسبت به نیمه پایینی درخت از جابجایی بیشتری برخوردار می‌شود و ثانیا به علت سنگینی هوای سرد این توده هوا بیشتر قسمت‌های پایین تر درختان را درگیر خواهد کرد.

در ارتباط با روش‌های مبارزه و یا درست‌تر مقابله با سرمازدگی بهاره متاسفانه راه‌های چندانی وجود ندارد.

علائم و خسارات

  • سیاه‌شدگی و خشکیدگی بافت‌های برگی و شاخه‌های تازه رشد یافته در فصل بهار
  • شل‌شدگی و ریزش جوانه‌های رویشی.
  • آسیب دیدن جوانه‌های زایشی در فصل بهار
  • قهوه‌ای شدن گلبرگ شکوفه‌ها و ریزش آن‌ها
  • عقیم شدن گرده‌ها
  • سیاه شدن تخمدان و سایر بافت‌های گل بدلیل مرگ سلول‌ها در اثر یخ‌زدگی

روش های مبارزه