تگرگ

خسارات ناشی از تگرگ در باغ‌های پسته معمولا زیاد است. بارش تگرگ به ویژه در اوایل بهار همواره خسارات سنگینی به محصولات کشاورزی به خصوص به باغ‌های پسته وارد می‌کند. میزان این خسارت بستگی به زمان بارش، مدت بارش، نوع بارش و وضعیت درخت دارد. اگر اندازه تگرگ به اندازه‌ی نخود باشد و بارش همراه با باد باشد، می‌تواند خسارات سنگینی به میوه‌ها و برگ‌ها وارد نماید. باد با به حرکت درآوردن درخت احتمال ۸۵ تا ۹۵ درصد خسارت به میوه درخت‌ها می‌شود. اگر تگرگ بزرگ‌تر از نخود باشد، علاوه بر میوه و برگ به جوانه‌های سال بعد نیز خسارت وارد می‌نماید.

علائم و خسارات

  • ریزش خوشه‌های میوه به طور کامل در اثر برخورد دانه تگرگ
  • ایجاد سوراخ روی میوه در حال رشد و سیاه شدن آن‌ها
  • آسیب‌دیدگی آوند آبکش درخت
  • پارگی برگ‌های درخت و ریزش برگ‌ها که باعث کاهش عمل فتوسنتز و کاهش محصول می‌شود

روش های مبارزه