گرمازدگی

دمای ایده آل برای گرده افشانی در درخت پسته بین ۱۵ تا ۲۱ درجه سانتیگراد است اگر دما بالای ۲۱ برود در سطح کلاله‌ها خشکیدگی به وجود می‌آید در نتیجه جنین از بین می‌رود.

علائم و خسارات

  • افزایش رشد رویشی و عدم تشکیل جوانه زایشی
  • سوختن برگ‌های جوان
  • ریزش جوانه‌های گل قبل از شکوفایی
  • افزایش درصد پوکی میوه
  • ریزش خوشه‌ها
  • کاهش وزن میوه
  • ریزش برگ‌های و خشک شدن آنها
  • افزایش درصد دهن بست شدن میوه‌ها

روش های مبارزه