نماتد

نام علمی : Roundworms

شبه کرم‌های کوچک ذربینی هستند که اکثرا با چشم غیرمسلح قابل رؤیت نبوده و دارای انواع مختلف می‌باشند، حمله نماتد پسته به ریشه‌های درختان پسته باعث عکس العمل گیاه و ایجاد غده‌هائی بر روی ریشه‌ها می‌شود.

این غده‌های در اندازه‌های متفاوت بوده و نماتدها در داخل آن‌ها براحتی از مواد غذای سلول‌های مجاور جهت تغذیه استفاده می‌نمایند.

نماتدهای مولد غده ریشه افراد نر کرمی شکل بوده و طول آن‌ها 0/8 تا 2 میلی‌متر در گونه‌های مختلف این گروه متفاوت می‌باشد و به حالت آزاد در خاک بسر می‌برند لکن افراد ماده پس از گذراندن حالت کرمی اولیه (دوره لاروی یا پورگی) در داخل ریشه با ترشح موادی که موجب تحریک سلول‌های اطراف شده و نهایتاً باعث ایجاد غده روی ریشک‌ها گردیده و در درون آن تغییر شکل داده و نهایتاً انگل ماده به شکل گلابی با انتهای بدن مدور و صیقلی به رنگ سفید شفاف در غده‌های ایجاد به تغذیه خود ادامه می‌دهد، اندازه انگل ماده پس از رشد نهایی به‌ طور معمول 0/5 تا 1 میلی‌متر درازی 0/4 تا 0/5 میلی‌متر عرض خواهد داشت. تخم‌های نماتدهای مواد غده ریشه به‌صورت بیضی کشیده و بسیار ریز میکروسکپی بوده که طول آن تقریباً 2 برابر عرض آن می‌باشد.

تخم‌ها اغلب در ماده ژلاتینی پیرامون بخش انتهائی بدن افراد ماده گذارده می‌شود. پوره‌ها و یا لاروهای نوزادی که تخم خارج می‌شوند به‌طور عموم کرمی شکل بوده بدن آن‌ها شفاف و اندازه آن‌ها به 0/35 تا 0/45 میلی‌متر می‌باشد اندازه در گونه‌های مختلف لاروهای این گروه متغیر بوده و بدون استفاده از میکروسکپ و استخراج با روش‌های مخصوص آزمایشگاهی مربوط قابل رؤیت نمی‌باشد.

علائم و خسارات

  • توقف رشد درختان
  • ضعف و بی حالی کلی درخت
  • زردی حاشیه برگ
  • قاشقی شدن و ریزش برگ‌های سرشاخه‌های درخت
  • خشک و بی برگ شدن سرشاخه های درخت
  • گره گره و غده‌ای شدن ریشه درخت همراه با پوسیدگی ریشه
  • دیر سبز شدن درخت در اوایل فصل نسبت به سایر درختان

روش های مبارزه